NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Projecten en gebieden

De gronden van de provincie die het NBC beheert, liggen met name in de Noordrand van de Krimpenerwaard. Het gebied waar NBC het Natuurnetwerk Nederland beheert, is verdeeld in het Kattendijksblok, Middelblok, Veerstalblok, Bilwijk en Den Hoek.

NBC Krimpeberwaard 052

In 2023 is in deelgebied Den Hoek zo’n 240 hectare ingericht als veenmoeras, vochtig hooiland, nat schraalland, kruiden- en faunarijk grasland en weidevogelgrasland. In 2024 worden nog dammen en beschoeiingen geplaatst. De oplevering zal in september 2024 plaats vinden.

 

Kaart overzicht natuurbeheertypen en EVZ KriWa inr.plan

download detailkaart in pdf

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.