NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Projecten en gebieden

De gronden van de provincie die het NBC beheert, liggen met name in de Noordrand van de Krimpenerwaard. Het gebied waar NBC het Natuurnetwerk Nederland beheert, is verdeeld in het Kattendijksblok, Middelblok, Veerstalblok, Bilwijk en Den Hoek.

NBC Krimpeberwaard 052

Het betreft een oppervlakte van ruim 650 hectare, dat nog zal worden uitgebreid met de laatste aankopen die in 2021 plaats vinden.

De concrete plannen voor deze gebieden worden momenteel ontwikkeld. De natuurdoelen zijn daarin leidend en in gezamenlijkheid met agrariërs, pachters en zelfrealisatoren, worden een inrichtings- en een beheerplan gemaakt. Als er meer informatie per deelgebied bekend wordt, zullen we die hier presenteren.

Kaart overzicht natuurbeheertypen en EVZ KriWa inr.plan

download detailkaart in pdf

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.