NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

In juni heeft NBC als penvoerder voor een samenwerkingsverband met zes deelnemende veehouderijen een aanvraag voor POP3-subsidie ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Het doel van de subsidie is om agrarische bedrijven te ondersteunen om hun bedrijfsvoering duurzaam aan te passen aan zelfrealisatie van het verantwoord beheer of gebruik van natuurgronden in de Krimpenerwaard. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bouwen van potstalsystemen om meer vaste mest beschikbaar te krijgen of het aankopen aangepaste machines voor het ecologisch schonen van sloten/oevers. De inhoudelijke beoordeling van de aanvraag is nu gaande. Na beschikking kan de uitvoering van maatregelen in 2022 en 2023 plaats vinden.

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.