NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Persbericht: geslaagde pachtersbijeenkomst van Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) en Zuid-Hollands Landschap (ZHL) over inpassing kruidenrijk grasland

19 april organiseerden Natuurbeheercollectief (NBC) en Zuid-Hollands Landschap (ZHL) een bijeenkomst voor hun pachters van natuurgrond over kansen voor inpassing van meer kruidenrijk grasland in hun bedrijfsvoering. In totaal namen 50 mensen deel, merendeels pachters, maar ook zelfrealisatoren, leden van het landelijke Kennisnetwerk Kruidenrijk Grasland, het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en ambtenaren van de provincie.

Kruidenrijk grasland is goed voor weidevogels en insecten, maar hoe pakt het bedrijfseconomisch uit, wat zijn de mogelijkheden en welk deel van het bedrijfsareaal kan worden omgevormd naar kruidenrijk grasland? Je levert in op productie, maar hoeft minder kunstmest en krachtvoer in te kopen. Wat betekent dat voor het bedrijfsrendement, en waar hangt dat van af? Graslandkenner Wim Schippers had dit voor drie melkveebedrijven in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard uitgerekend, presenteerde zijn bevindingen en ging daarna in gesprek met de deelnemers. Hoofdconclusie: inpasbaarheid is veelbelovend maar hangt van diverse factoren af, elk bedrijf is uniek. Stelregel van Schippers: om in de toekomst binnen gezonde grenzen van bodem/lucht/water te boeren is verhouding grasland/kruidenrijk grasland 65-35 %. Afgesproken werd om een praktische studiegroep op te richten om die inpasbaarheid – bedrijfseconomische en ecologisch - verder te onderzoeken.

De bijeenkomst werd gehouden op het bedrijf van de familie Mulder aan de Westvlisterdijk, in een schuur naast de schapen, met passende zitplaatsen: op strobalen. Zoon Arjan Mulder trapte af met een korte presentatie van het bedrijf. Op het grootste deel van hun grond passen ze agrarisch natuurbeheer toe, met zeer goed resultaat. Maar dat gaat niet vanzelf. Agrarisch natuurbeheer kost veel extra tijd en de vergoeding is te laag. Het puntensysteem in de Kringloopwijzer voor melkveehouderij helpt niet mee omdat te veel nadruk ligt op reduceren van CO2-uitstoot. Zwaar inzetten op reductie is slecht te combineren met weidevogelbeheer, maar brengt wel meer op. Een andere praktisch probleem is het versneld dalen van de grond in en rond plasdrassen voor weidevogels.

Kortom: nuttige informatie van een bevlogen familie, waar overheden en bedrijfsleven de boeren in kunnen en moeten gaan helpen.

Carleen Weebers - voorheen werkzaam bij Boerennatuur, nu bij provincie Utrecht, en lid van het Netwerk – ging in een korte presentatie verder in op die onbalans in de Kringloopwijzer Melkveehouderij. Ze adviseerde: laat een veenweideboer zitting nemen in de begeleidingscommissie en/of Deskundigengroep die de Kringloopwijzer verder ontwikkelt en actueel houden van het cerficatie schema. Dan heb je invloed. Het NBC gaat daar mee aan de slag.

Een week eerder hield Alex Datema, melkveehouder, voormalig directeur van Boerennatuur en nu directeur Duurzaamheid bij de Rabobank een korte speech bij de opening van een toekomstbestendige stal bij een van de buren van de familie Mulder. De Rabobank verzorgde daarbij de financiering. Het bruggetje naar deze bijeenkomst was snel gemaakt: het NBC gaat contact met hem opnemen met de vraag welke mogelijkheden de bank ziet voor een korting op leningen voor duurzame investeringen door veenweidebedrijven. Bijvoorbeeld de bedrijven die nu grond pachten van het NBC of aan zelfrealisatie doen.

We sloten af met een rondje door het land om het agrarisch natuurbeheer en de resultaten met eigen ogen te zien.

Ondanks de kou en nattigheid liepen er al wat jonge kieviten. Al met al een geslaagde bijeenkomst!  

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.