NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) legt 7 plasdraslocaties aan voor Grutto

Persbericht – april 2022

In maart heeft het NBC in Middelblok en Kattendijksblok zeven plasdraslocaties gerealiseerd op pachtpercelen die worden beheerd als vochtig weidevogelgrasland. Op deze percelen is met behulp van een plasdraspomp op zon energie het perceel deels onder water gezet. Dit ter verbetering van de leefomstandigheden voor weidevogels. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Alvorens de plasdraspompen konden worden geplaatst zijn eerst de greppelafvoeren dichtgestopt. Gezien de (extreem) droge weersomstandigheden in maart werden de plasdraslocaties snel ontdekt door grutto’s, kieviten, scholeksters en andere vogels op zoek naar voedsel.

Het NBC is de afgelopen maanden actief bezig met het uitwerken van de beheer mozaïek op de weidevogelgraslanden en het inrichten van het systeem voor pachtregistratie. Er zijn 35 agrarische bedrijven geselecteerd die tezamen 322 hectare pachtgrond in beheer krijgen. Momenteel worden hiervoor de pacht- en beheerovereenkomsten opgesteld.

Plasdras Grutto NBC Krimpenerwaard 2022 1170px

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.