NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Persbericht

Half december heeft NBC haar certificaat Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL) ontvangen van de Stichting Certificering SNL. Het door het NBC opgestelde kwaliteitshandboek voldoet aan de gestelde eisen wat betreft het natuurbeheer. Daarmee kan het NBC voor haar pachtgronden en voor zelfrealisatoren in de Krimpenerwaard SNL-subsidie aanvragen voor de gronden die zij binnen het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard in beheer krijgen. Een belangrijke mijlpaal!

Om het certificaat te krijgen, moet het NBC aan strenge voorwaarden voldoen hoe het natuurbeheer is georganiseerd. Denk daarbij aan: basismonitoring, beschrijving beheermaatregelen om de beheerdoelen te halen, interne handelingswijze tussen bestuur, coördinator en pacht coördinatoren, evaluatie beheer, eigen controle beheersysteem en de wijze waarop het NBC afspraken over het beheer met de deelnemende agrariërs maakt en controleert. Dat geldt ook voor agrariërs die op eigen grond de natuurdoelen willen realiseren (de zogenaamde zelfrealisatoren) die via het NBC hiervoor SNL-subsidie kunnen aanvragen.

Voor het natuurbeheer en begeleiden van pachters heeft het NBC twee pacht coördinatoren in dienst. Bij de uitoefening van haar beheerwerkzaamheden en dienstverlening naar zelfrealisatoren en pachters wordt het NBC geadviseerd door de commissie Pacht en Zelfrealisatie. Bij de toedeling van pachtgronden en voor het oplossen van eventuele geschillen met pachters over (natuur)beheerzaken, is er een onafhankelijke commissie Toedeling & Klachten ingesteld.

De natuurgronden, die het NBC vanaf 1 januari 2022 in pacht zal krijgen van de provincie Zuid-Holland, worden in onderpacht uitgegeven aan belangstellende agrariërs in de Krimpenerwaard. Voor het ontvangen van subsidie voor het natuurbeheer op de pachtgronden, had de provincie als voorwaarde gesteld dat het NBC hiervoor over een SNL-certificaat beschikt. Nu dat is geregeld, kan het NBC het natuurbeheer op een goede manier uitvoeren, samen met agrariërs en andere natuurbeheerders in de Krimpenerwaard. De selectie van pachters en de toedeling van gronden zal in januari worden afgerond waarna de pacht- en beheerovereenkomsten worden opgesteld.

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.