NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg
NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg
NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Samen sterk voor natuur

‘Natuurbeheer en agrarische activiteiten? Dat gaat niet samen.’ Denkt menigeen. In de Krimpenerwaard bewijzen wij het tegendeel. Hier wordt 2.250 ha natuur gerealiseerd: 500 ha is al ingericht en in de periode 2023-2027 volgt nog 1.750 hectare. Op een deel van het areaal gaan realisatie van natuurdoelen en agrarisch medegebruik hand in hand.

NBC Krimpeberwaard 052
In de Krimpenerwaard werken het Zuid-Hollands Landschap en agrarische bedrijven samen aan een nieuwe aanpak voor de inrichting en het beheer van het gebied. In 2020 bundelden wij onze krachten in het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard. Samen gaan wij zorgen voor integraal beheer van de natuur in de Krimpenerwaard.

Over ons

Op 9 oktober 2020 hebben wij de stichting Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard opgericht. Wij zijn: de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, de Stichting Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de vereniging Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Een unieke organisatie in Nederland waarin we natuur- en agrarische organisaties hebben verenigd, gericht op het beheer van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

lees verder

NBC Krimpeberwaard 116

Deze website wordt voortdurend actueel gehouden. Met regelmaat worden nieuwe onderwerpen toe. We verwelkomen uw vragen en suggesties, bericht ons dan via het contactformulier


NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.